Meer starters actief op hypotheekmarkt

Mede door een meer stabiele rente en energieprijzen stijgt het vertrouwen in de woningmarkt. En dat is te zien in een stijgend aantal hypotheekaanvragen voor het kopen van een woning. Waar in november 2022 nog 3.000 aanvragen afkomstig waren van starters, steeg dit aantal afgelopen maand door naar 11.076. Deze groep is vanaf 1 maart verantwoordelijk voor ongeveer 35 procent van de hypotheekaanvragen. 
HDN meldt dat de gemiddelde hypotheeksom stijgt en ziet dat ook als een teken dat het vertrouwen terug is in de kopersmarkt. De gemiddelde hypotheeksom was voor kopers in november 2022 308.000 euro en staat in november 2023 op 335.000, een stijging van ongeveer 9 procent. Onder starters is dit zelfde beeld zichtbaar: van 302.000 naar 327.000 euro.